main slide

 

קורס גמולוגיה – תיעוד, מיון והערכת יהלומים מלוטשים

באווירת לימודים אישית, סבלנית ונעימה, המותאמת לכל תלמיד ותלמיד, הדס ואלי מעבירים קורס גמולוגיה מקיף, מעמיק ויסודי על פי תוכנית הלימודים של המכון הגמולוגי הנחשב ביותר בעולם ה–GIA Gemological Institute Of America.

מטרת הקורס: הקניית יכולת מדויקת של מיון והערכת יהלומים מלוטשים במיקרוסקופ ובלופה בשילוב הכרות מעמיקה עם ענף היהלומים.

מבנה ושעות הקורס:

הקורס הקבוצתי מועבר לקבוצות של עד 10 תלמידים. היקף שעות הלימוד הוא 75 שעות מלאות הכוללות לימוד תיאורטי של החומר תוך מתן דגש מיוחד על מיון מעשי במיקרוסקופ ובלופה של למעלה מ-100 יהלומים מלוטשים. שיטת המיון בקורס מתבססת על שיטת המיון של ה–GIA, תוך לימוד המונחים הרלבנטיים לענף גם בשפה האנגלית.
הקורס האישי מועבר לקבוצות קטנות של עד 3 תלמידים. היקף שעות הלימוד הוא 50 שעות מלאות באותה המתכונת של הקורס הקבוצתי.

תוכנית הלימודים:

היהלום – רקע כללי, היסטוריה, היהלומים והיהודים, מכרות היהלומים, יהלומי גלם, שלבי עיבוד היהלום, יהלומים מלוטשים, מבנה היהלום העגול.

The 4 C'S – ארבעת הקריטריונים לקביעת שוויו של היהלום המלוטש:

  1. Carat Weight – משקל היהלום בקראט – מהו קראט, חשיבות המשקל בהערכת היהלום, משקלים קריטיים.
  2. Clarity ניקיון – פגמים פנימיים ופגמים חיצוניים, הכרות מעמיקה עם הפגמים, השפעתם על דרגות הניקיון, דרגות הניקיון, הקריטריונים לקביעת דרגות הניקיון, תיעוד פגמי הניקיון בתעודה גמולוגית בהתאם לתעודה הגמולוגית של ה- GIA.
  3. Color צבע – דרגות הצבע, הקריטריונים לקביעת דרגת הצבע, אבני מאסטר, כללים לעבודה עם אבני מאסטר.
  4. Cut – עבודה – פרופורציות וגימור. חשיבות הפרופורציות להחזרי האור האופטימליים של היהלום, המודל האידיאלי להחזרי אור, הערכת חלקי היהלום ברמת דיוק גבוהה ביותר, חשיבות הסימטריה והצחצוח ביהלום המלוטש.

קריאת תעודה גמולוגית  – ניתוח התעודה הגמולוגית על בוריה.

מיון מעשי במיקרוסקופ ובלופה של יהלומים מלוטשים.

שיטות אבחנה– טכניקות מעשיות לאבחנה בין פגמים פנימיים לבין פגמים חיצוניים, חורים ולכלוך.

פלואורסנטיות – מהי התופעה, יתרונותיה וחסרונותיה, כיצד מזהים אותה וההתייחסות המסחרית של השוק לגבי יהלומים פלואורסנטים.

קווי צמיחה – מהם הקווים, סוגיהם והשפעותיהם השונות על היהלום.

יהלומי פנטזי – הכרת אבני הפנטזי על סוגי הצורות השונות, מיון יהלומי פנטזי לפי ה-4C'S.

צבעים מיוחדים – מהם הצבעים המיוחדים, מקורותיהם, תיעוד הצבעים המיוחדים בתעודה גמולוגית והמסחר בהם.

תחליפי יהלום – התחליפים הנפוצים: זירקוניה ומוסנאייט. שיטות האבחנה בינם לבין יהלום טבעי.

יהלומים סינתטיים – שיטות ייצור והמסחר בהם.

טיפולים ביהלום – זיהוי טיפולים שונים ביהלום כמו: קידוחי לייזר, KM, מילוי גלצים, שינוי צבע ביהלומים ע"י הקרנה וחימום, HPHT, וציפוי.

מחירון רפפורט – הסבר מעמיק ומעשי על השימוש במחירון המקובל בכל בורסות היהלומים בעולם, מושגים מסחריים כמו: מזל וברכה, קשט, זיכט ועוד.

מבחן גמר – לעומדים בהצלחה במבחן התיאורטי ובמבחן המעשי מוענקת תעודת
"גמולוג יהלומים" – Diamond Gemologist-D.G.

קורס גמולוגיה מתאים גם לחיילים משוחררים – ניתן ללמוד על חשבון הפיקדון

להמלצות התלמידים על הקורס לחצו כאן